Sektionsfällning när traditionell trädfällning inte är säkert

post thumb
Trädfällning
by Helen/ on 11 Jan 2021

Sektionsfällning när traditionell trädfällning inte är säkert

Ibland kan trädfällning även av enstaka träd bli för svårt för en ensam person. Trädet kan vara så stort, eller stå så illa, att om man fäller det normalt kommer det skada omkringliggande byggnader, ledningar eller staket. Bara själva vikten av trädet i sig själv, när det faller, kan frigöra så stora krafter att det kan skada omgivningen på olika sätt. En professionell trädfällare är tränad i att göra dessa bedömningar. För att fälla träd som är av denna typ använder man sig av sektionsfällning. Man sågar helt enkelt isär trädet i delar och sektioner från toppen.

Träd på svåråtkomliga platser

Finns det möjlighet görs sektionsfällning från någon typ av skylift. Går det inte ens att komma till med hjälp av en kran tar man hjälp av stamklättring, riggning, linbana eller repklättring. På ett säkert och systematiskt sätt tas trädet ner i delar utan att någon skada sker. Sektionsfällning bör alltid göras av professionella trädfällare. Att fälla träd hängandes i luften, från en enkel lina, är avsevärt tyngre och svårare än det ser ut.