Därför bör du anlita en arborist vid trädbeskärning

post thumb
Trädbeskärning
by Helen/ on 24 Sep 2020

Därför bör du anlita en arborist vid trädbeskärning

En arborists dag är aldrig tråkig, väder och årstider skiftar, samtidigt som buskar och olika sorters träd kontinuerligt växer och blommar, dock inte alltid på bästa sätt. Träd är levande och risken vid okunskap när träd beskärs kan resultera i att de vissnar inifrån och inte tar igen sig.

Trädbeskärning för en grönskande och växande träd

Träd växer efter väderlek, placering och ekologi. Busk- och trädbeskärning med såg kan stressa, då området ska läkas efteråt, men ett resultat är mer frukt. Olika fruktträd ska beskäras på olika sätt, stenfruktsträd som t.ex. körsbärsträd beskärs lite försiktigare och äppelträd vanligen kraftigare. En favoritperiod för beskärning är tiden strax innan våren eftersom grenarna syns tydligare och du helst inte vill påverka blomningen. Finns byggnader, lekplatser och elledningar i närheten blir nedskärningsprocessen viktigare. Vid andra perioder kan sjukdomar och skador finnas. En arborist har kunskaper i träds biologi, kan riskbedömning, markförvaltning och säkra arbetssätt.