Beskära träd

post thumb
Beskära Träd
by Helen/ on 06 Jun 2022

Beskära träd

Våren är här, och sommaren står för dörren. Det är dags att beskära träd och göra fint i trädgården. Varför beskär man träden? Det finns flera anledningar till det. Det kan vara för att ta bort döda grenar eller att man vill förbättra trädets form. Det kan också vara att man vill få in mer ljus och luft till trädets krona eller till marken under trädet. När man beskär eller ska ta ner träd är det också viktigt att tänka på säkerheten. Det finns auktoriserade beskära träd som man kan anlita.

Specialister på att beskära och fälla träd

Att beskära träd rätt är inte alltid lätt. Många träd är höga och kan vara svåra att beskära på ett säkert sätt. Trädets hälsa och vad som bör tas ner är också viktigt att ha kunskap om. Fruktträd beskärs även de på ett speciellt sätt för att generera så mycket frukt som möjligt. Du vet väl även om att du kan använda RUT avdrag vid trädbeskärning som utförs av trädgårdsfirma?